1984-12-14 Alsterdorf Sporthalle, Hamburg, Germany