2001-07-15 South Texas Amphitheatre, San Antonio, TX, USA