1986-05-17 Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Germany