1990-10-29 Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Germany