1988-02-07 Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Germany