1988-02-06 Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Germany